#!/bin/bash
# $Id: tt,v 1.14 2004/09/17 13:00:17 jwk Exp $
#fixed to work with 2003 teletekst
#fixed to work with 2005 teletekst (by dracula)


function GET_SOURCE {
  wget --quiet --user-agent='Opera/8.01 (Windows NT 5.1; U; en)' --header='Accept-Language: nl' -O /dev/stdout $1
}

function FORMAT_HTML {
  links -no-numbering -no-references -dump -dump-width 200
#  lynx -dump -nolist -stdin -width 1000
}

if [ ! "$1" ]; then
  echo "Usage single page: tt <pageno>";
  echo "  Multiple pages: tt m/<pageno>"
  echo "  Numbered pages: tt <pageno>/<number>";
  echo 
  echo "To enable colours, invoke as ttc."
  echo 
  echo "Copyright info from http://teletekst.nos.nl/help/help.html:"
  echo "NOS Teletekst is een gedeponeerd handelsmerk van de Nederlandse"
  echo "Omroep Stichting. De pagina's van Teletekst worden beschermd door"
  echo "de Auteurswet. Het is bijgevolg NIET toegestaan om de pagina's op"
  echo "te slaan anders dan voor persoonlijk gebruik, of ze te"
  echo "herdistribueren (bijv. via e-mail of Usenet News)."
	
  exit 1;
fi;

if [ -n "$DARK" ]; then
  HIGHLIGHT=""
else
  HIGHLIGHT=";1"
fi

# Process parameter
if echo "$1" |grep '/' 2>&1 >/dev/null; then

  page=$(echo "$1"|cut -f 1 -d'/')
  if [ "$page" = "m" ]; then
  
    # Find the number of subpages
    page=$(echo "$1"|cut -f 2 -d '/')
    subpages=$(GET_SOURCE http://teletekst.nos.nl/all/$page.html|grep aantalSubs|sed -e 's/.*aantalSubs=\([^;]*\).*/\1/')

    # Invoke self for all subpages
    for number in $(seq $subpages); do
      $0 "$page"/"$number"
	done
    exit 0
  fi

  # User specified page and subpage
  number=$(echo "$1"|cut -f 2 -d '/')
  if [ "${#number}" -lt 2 ]; then
    number=0"$number"
  fi
  echo $page/$number
  
else

  # User specified page only, use subpage 01 as default
  number=01
  page="$1"
  
fi

#lynx -dump -nolist http://teletekst.nos.nl/cgi-bin/tt/nos/page/t/"$1" | 
if [ "$(basename $0)" = "ttc" ]; then

  # Download the page, replace colors, and format the HTML
  GET_SOURCE http://teletekst.nos.nl/tekst/${page}-${number}.html |
  sed -e "s,<font color=000000>,ESC[30${HIGHLIGHT}m,g"\
    -e "s,<font color=blue>,ESC[34${HIGHLIGHT}m,g"\
    -e "s,<font color=lime>,ESC[32${HIGHLIGHT}m,g"\
    -e "s,<font color=aqua>,ESC[36${HIGHLIGHT}m,g"\
    -e "s,<font color=red>,ESC[31${HIGHLIGHT}m,g"\
    -e "s,<font color=yellow>,ESC[33${HIGHLIGHT}m,g"\
    -e "s,<font color=purple>,ESC[35${HIGHLIGHT}m,g"\
    -e "s,<font color=white>,ESC[37${HIGHLIGHT}m,g"\
    -e "s,<FONT [^>]*,,g"\
    -e "s,</FONT>,,g" | 
  FORMAT_HTML |
  sed 's/ESC//g'
    
else
  
  # Download the page, and format the HTML
  GET_SOURCE http://teletekst.nos.nl/tekst/${page}-${number}.html|
  FORMAT_HTML
  
fi|
{ 
  # Find the dash that signals the start of the actual content
  dashfound=0
  eof=0
  while [[ $dashfound == 0 && $eof == 0 ]]; do
    read line
    eof=$?
    [[ ${line:(-2)} = "Ga" ]] && dashfound=1;
    
    #DEBUG:
    #echo Head: $line Dash: $dashfound EOF: $eof
  done;
  
  # Then output 26 lines
  if [[ $dashfound == 1 ]]; then
    for i in $(seq 25); do
      read line
      echo "$line"
    done
  else
    echo "Page $page not found"
  fi
}

# Reset terminal color
if [ "$(basename $0)" = "ttc" ]; then
  echo -e "\033[0m"
  tput sgr0
else
  echo
fi